Regler for brug af stalde m.m.!

Når du anvender vores facilliteter er der nogle få og enkle regler, som du bør kende:

 • Vis hensyn over for andre brugere.
 • Når stalden forlades sørger men for at bokse er forsvarligt lukket, staldgangen er fejet.
 • Ved brug af løbefolde sættes strømførende led korrekt på også efter brug.
 • Sørge for at slukke og lukke for alt lys og vand samt døre.
 • Feje og rive møddingsplads efter endt udmugning.
 • Staldredskaber brugt til udmugning m.m., skal rengøres og hænges på plads efter brug.
 • Sørge for at stalden er ren og ryddelig.
 • Når man forlader stalden må der kun hænge en grime på boksdøren.
 • Sørge for at rengøre for hestepære på fliser og udenom arealer.
 • Sørge for at ens vandkopper og trug er rengjort.
 • Ingen løse heste i ridehuset uden opsyn.
 •